วิ่งเพื่อให้ครั้งที่ 2 เปลี่ยนช่องทางในการสมัครออนไลน์