แบบฟอร์มการชำระเงิน


 

ชื่อผู้สมัคร : วัลลภ อามาตย์

หมายเลขผู้สมัคร :

ประเภทที่สมัคร : Mini Marathon เพศ ชาย อายุ 40-49 ปี

จำนวนค่าสมัครที่ต้องชำระทั้งหมด

200 บาท

 
  รายละเอียดการชำระเงิน      

ลำดับที่ รายละเอียด ราคา
1 ค่าสมัครรวมทั้งหมด 400
2 size-S
 

วิธีการชำระเงิน

1.โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี : 984-9-57189-6

ชื่อบัญชี : นายชัชชัย พระราช และ นางสาวพลอยไพลิน ใจศิริ

และ นายศุภณัฐ พานมะลึก

 

วิธีการแจ้งชำระเงิน

1.แจ้งทางอีเมลได้ที่ : chatkankae@gmail.com

2.Facebook : วิ่งเพื่อให้

3.Line ID : kaekankam

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ :

081-954-4650 ครูชัชชัย พระราช