โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

300 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง

จ.ขอนแก่น 40150

 
         

แบบฟอร์มการชำระเงิน


 

ชื่อผู้สมัคร : นางเกศิณี จันทรศิริ

หมายเลขผู้สมัคร :

ประเภทที่สมัคร : มินิมาราธอน อายุ 50-59 ปี

จำนวนค่าสมัครที่ต้องชำระทั้งหมด

150 บาท

 
  รายละเอียดการชำระเงิน      

ลำดับที่ รายละเอียด ราคา
1 ค่าสมัครรวมทั้งหมด 150
 

วิธีการชำระเงิน

1.โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี : 984-9-57189-6

ชื่อบัญชี : นายชัชชัย พระราช และน.ส.พลอยไพลิน ใจศิริ
และนายศุภณัฐ พานมะลึก

 

วิธีการแจ้งชำระเงิน

1.แจ้งทางอีเมลได้ที่ : Chatkankae@gmail.com

2.แจ้งทางไลน์ได้ที่ ID Line : @ejz0778x

3.ชำระค่าสมัครได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ :

081-954-4650 (ครูชัชชัย)